Kristian Westerholm på SLC:s fullmäktige: Krisen på gårdarna är stor och akut – prisförhöjningar måste snabbt och oavkortat kommer primärproducenterna till godo

Lönsamheten på lantbruken kan endast förbättras via högre intäkter. Och det måste ske snabbt. Det var budskapet från SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm då de finlandssvenska jord- och skogsbrukarna inom Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samlades till vårmöte på torsdagen i Helsingfors.
SLC - IMG 20220421 110139

– Vi måste få mera betalt för våra varor. Alltför långsamt har det gått upp för hela livsmedelskedjan att krisen på gårdarna är både stor och akut, sade Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s fullmäktige, då han öppnade SLC:s vårmöte.

Westerholm bedömer att den pågående lönsamhets- och kostnadskrisen är den allvarligaste inom jordbruket på årtionden. Han befarar att kostnadstrycket inte heller kommer att lätta under den närmaste tiden. Om inte jordbrukets lönsamhet förbättras via höjda producentpriser kommer den inhemska livsmedelsproduktionen att minska och beroendet av importerad mat att öka.

– Vi har i offentligheten kunnat läsa att handeln har öppnat upp för nya prisförhandlingar med livsmedelsindustrin. Enligt uppgift så träder nya avtal i kraft från början av maj. Nu är det oerhört viktigt att prisförhöjningar snabbt och oavkortat kommer primärproducenterna till godo, sade Westerholm.

Westerholm beklagade också att regeringens väl tilltagna och behövliga försörjningsberedskapspaket för att stöda den inhemska livsmedelsproduktionen inte kommer att betalas ut till gårdarna i så rask takt som jordbrukarna hade hoppats på. Enligt uppgift omöjliggör EU-kommissionen en snabbare utbetalning av krispengarna.

– Besvikelsen var stor då det visade sig att i stort sett endast den förhöjda återbäringen av energiskatt kan betalas ut under våren och försommaren, och att resten av krispaketet betalas ut tidigast i höst. Det krigas i knutarna, försörjningsberedskapen är i allvarligt hotad och det finns politisk koncensus att stöda matproducenterna. Men nu förhindrar paragraferna att pengarna betalas ut, sade Westerholm.

SLC:s förbundsfullmäktige, som är producentorganisationens högsta beslutande organ, samlades till vårmöte torsdagen den 21 april i Helsingfors. Under vårmötet behandlades bl.a. stadgeenliga ärenden, en lantbrukspolitisk översikt och fullmäktige fick ta del av en analys om de ekonomiska effekterna av Ukraina-krisen av Markus Lahtinen, vd vid Pellervo ekonomisk forskning.


Tilläggsinformation:
Kristian Westerholm, förbundsfullmäktigeordförande, SLC, tfn 041 462 2818

Mer från SLC