Läget i Ukraina oroar – behovet av säsongsarbetare ungefär lika stort som tidigare år

Anvisningar till arbetsgivare om säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktionen har nu färdigställts. En säsongsarbetare som kommer till Finland ska vara vaccinerad i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds anvisningar. Alternativt får säsongsarbetare komma in i landet, om de hör till sådan arbetskraft som är kritisk med tanke på försörjningsberedskapen, och arbetstagare inom primärproduktion anses höra dit. Ovaccinerade personer testas vid gränsen.

Krigstillståndet i Ukraina inverkar på många sätt på ukrainarnas möjligheter att komma till Finland för säsongsarbete. I fråga om beviljande av intyg för säsongsarbete till ukrainare samt inresa och vaccinationskrav för ukrainare eftersträvas så mycket flexibilitet som möjligt.

Vaccinerade arbetstagare får resa in i Finland, om de har ett intyg över vaccinationer eller vaccination och genomgången sjukdom. Ovaccinerade personer ska genomgå ett första covid-19-test vid gränsen omedelbart efter ankomsten till Finland, och 72–120 timmar senare ska de testa sig på nytt. Närmare anvisningar om covid-19 och smittsäkerhet finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om resor och covid-19-pandemin). Även regionala restriktioner på grund av covid-19 kan inverka på hur gårdarna ska gå till väga. Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar starkt att alla säsongsarbetare tar vaccin redan innan de kommer till Finland. Ministeriet rekommenderar också att de har ett negativt resultat av ett covid-19-test som är taget högst 72 timmar före inresan.

När det gäller ukrainare som kommer till Finland och eventuellt senare söker sig till säsongsarbete finns det möjlighet till flexibilitet i fråga om ovannämnda begränsningar. Uppdaterad information finns på Migrationsverkets webbplats (migri.fi) och Gränsbevakningsväsendets webbplats (raja.fi).

Primärproduktionen behöver cirka 16 000 säsongsarbetare.

– Vi är alla bekymrade över kriget i Ukraina. För egen del försöker jag på alla sätt se till att ett genomgripande samarbete mellan myndigheterna ska säkerställa att säsongsarbetare kan komma till Finland under den kommande vegetationsperioden och att alla möjliga åtgärder vidtas för att säsongsarbetarna ska kunna komma hit. På det sättet kan vi också hjälpa det krigsdrabbade Ukraina och ukrainarna. Vi följer läget noggrant. Samtidigt vill jag precis som tidigare under pandemin understryka vikten av hälsosäkra arrangemang vid gårdarna och gårdarnas ansvar för sina anställda, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Mer information

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 059, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Bilaga: Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare

Mer från SLC