Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi


23.11.2022

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Suomen eduskunta
mmv@eduskunta.fi

HE 83/2022Asia: LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIKSI SEKÄ SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Ensinnäkin haluamme kiinnittää maa- ja metsätalousvaliokunnan huomion siihen, että Suomen maataloudessa on tällä hetkellä kaikkien aikojen suurin kannattavuuskriisi, joka koettelee varsinkin kotieläintuottajia. Kustannukset nousevat, eivätkä tulot pysy perässä. Katsomme, että tämä olisi otettava huomioon kaikessa lainvalmistelussa eikä siten lainsäädäntö aiheutettaisi viljelijöille uusia lisäkustannuksia, kuten hallitusohjelmassa on sovittu.

Eläinlääkärien saatavuuden osalta haluamme toistaa, että hallituksen eläinlääkintähuoltoa koskevan lakiesityksen tavoitteena on turvata eläinlääkärien saatavuus tuotantoeläimille Suomessa. SLC katsoo, että ehdotettu lainsäädäntö ei saavuta tavoitetta. Olemme huolissamme siitä, että eläinlääkäreiden mukaan lakiesityksessä on olemassa riski että hyötyeläinten ja pieneläinten hoito ei voisi toimia enää rinnakkain. Näemme tämän kestämättömänä palveluiden saatavuuden ja eläinlääkäreiden sitoutumisen kannalta. Eläinlääkärin toimentulolle on välttämätöntä, että tämä kehtitys myös jatkuu.

SLC näkee suuria ongelmia myös siinä, jos kunnat pakotetaan yhtiöittämään eläinlääkäritoimintaa. Ensinnäkin näemme vaarana, että eläinlääkäripalveluiden hinnat nousevat. Toiseksi se merkitsisi sitä, että maatilalle olisi hankittava eri eläinlääkäreitä viranomaiskäyntejä ja eläinlääkärin hoitokäyntejä varten. Kukaan ei hyötyisi tästä tilanteesta, sillä sekä eläinlääkärille että tuottajalle on toivottavaa, että on jatkuva asiakassuhde paikalliseen kunnaneläinlääkäriin.

SLC on myös huolissaan lakiesityksen ehdotuksista, joka velvoittavat kunnat veloittamaan klinikkakäynneistä. Katsomme, että ehdotus, joka mahdollistaa maksujen perintää, olisi parempi, kun otetaan huomioon edellä mainitut riskit, siitä että eläinlääkäripalveluiden hinnat nousevat.

Eläinlääkintäkustannusten nousun riskinä SLC:n mielestä on, että tuottajien kynnys ottaa yhteyttä eläinlääkäreihin nousee, mikä puolestaan saattaa johtaa eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen ja todennäköisesti myös lopetettujen tuotantoeläinten lisääntymiseen.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

Mer från SLC