Livsmedelsverket: Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare

Livsmedelsverket hade som mål att tiden för ansökan om EU:s djurbidrag skulle börja 13.1 och sluta 2.2.2022. Ansökningstiden senareläggs med några veckor. Tiden för ansökan om djurbidrag senareläggs eftersom en statsrådsförordning som behöver utfärdas innan ansökan öppnas inte har utfärdats ännu. Bidragsvillkoren föreskrivs i förordningen.

Fram till utgången av år 2021 gällde djurgårdarnas anmälningar om deltagande tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas årligen.

Livsmedelsverket informerar närmare om bidragsansökan och om de nya villkoren så snart de har säkerställts.

Ytterligare information till stödsökande:
Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi)
Livsmedelsverkets meddelande 11.1.2022: Ansökan om djurbidrag försenas i starten

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi

Mer från SLC