Livsmedelsverket: Det är viktigt att registeruppgifterna om djur är uppdaterade i slutet av mars – fel i uppgifterna hindrar erhållandet av djurbidrag

I de förnyade villkoren för EU:s djurbidrag är det särskilt viktigt att registeruppgifterna är uppdaterade. Referensdagen, dvs. 31.3.2022, avgör vilka djur man kan få djurbidrag för i år. Gårdarna som ansökt om djurbidrag måste senast 30.3 kontrollera att registeruppgifterna om djuren är korrekta.

Om det finns fel i registeruppgifterna efter 30.3 går det inte att få bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor eller hongetter för ett djur i år.

Referensdagen 31.3 låser registeruppgifterna om ett djur för hela 2022. Om anmälningarna om ankomst eller utmönstring eller uppgifterna om ras, kön eller användningssätt för ett djur ändras efter referensdagen, betraktas det som ett fel som gjorts av sökanden. Om djurets uppgifter ändras går det inte att få djurbidrag för djuret i år. Ändringen leder också till påföljder för den som ansöker om bidrag.

De förnyade djurbidragen kunde sökas i e-tjänsten Vipu 10.2–3.3. Cirka 7 300 djurgårdar ansökte om bidrag.

Orsaken till att djurbidragen ändrades är de anmärkningar som Finland har fått av EU-kommissionen.

Mer information på webbplatsen livsmedelsverket.fi:

Nyhetsbrev till djurgårdarna 23.3.2022

Stödsystemet för djurbidrag ändras

Mer information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi

Mer från SLC