Livsmedelsverket: Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april

Märkningen och registreringen av nötkreatur tar ett länge efterlängtat digitalt språng då Livsmedelsverket tar i bruk det nya nötkreatursregistret den 27 april. Framöver kan djurhållarna lämna lagstadgade anmälningar om födsel, död, försäljning, inköp och förflyttning av nötkreatur med Livsmedelsverkets avgiftsfria e-tjänst. Samtidigt slopas de gamla anmälningsblanketterna av papper.

Det nya nötkreatursregistret finner man efter ibruktagandet på adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi. Man loggar in i e-tjänsten via identifieringstjänsten suomi.fi och för inloggning behöver man bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Utöver e-tjänsten erbjuder det nya nötkreatursregistret många nyttiga funktionaliteter: I det nya nötkreatursregistret tar man bland annat i bruk förhandifyllda anmälningar, vilket gör det snabbare att lämna anmälningar och minskar risken för skrivfel. E-tjänsten visar också vilka felanmälningar som hänför sig till händelserna och erbjuder en möjlighet att vid behov byta ett nötkreaturs EU-signum i en händelse.

Ibruktagandet föregås av ett serviceavbrott

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret föregås av ett serviceavbrott som börjar den 21 april klockan 8.00 och upphör i och med att det nya registret tas i bruk den 27 april.

Livsmedelsverket uppmanar aktörer att bereda sig på serviceavbrottet genom att lämna alla eventuella anmälningar och öronmärksbeställningar innan avbrottet börjar. Uppmaningen gäller också sådana situationer, då tid för anmälning ännu återstår. Om tidsfristen för lämnandet av en anmälan infaller under serviceavbrottet, kan anmälan under den tiden lämnas på en blankett via e-post eller brevpost.

Nötkreatursregistrets kundservicetelefon eller e-tjänster, såsom Min gård eller Anelma, är inte tillgängliga under serviceavbrottet.

Nötkreatursregistrets kundservice övergår då serviceavbrottet börjar till Livsmedelsverket. Kundservicens öppettider förblir oförändrade, men kontaktuppgifterna (se nedan) ändras.

I god tid bör ses till att fullmakterna är i ordning

Suomi.fi-fullmakterna ska ges senast den 25 april för att lämnandet av anmälningar och bläddrandet bland uppgifterna ska kunna fortsätta utan avbrott efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk.

Mer information:

Projektchef Eeva-Maria Liikanen, tfn 040 825 0897

Överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 040 489 3350

E-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Nötkreatursregistrets kundservice:

Telefonnummer: 029 520 5300 (servicen via telefon öppnar 27.4.)

E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi

Postadress: Nötkreatursregistret/livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Läs mer:

Infobrev till producenter om det nya nötkreatursregistret (pdf)

Suomi.fi-fullmakter i det nya nötkreatursregistret

Projektet Det nya nötkreatursregistret

Mer från SLC