Livsmedelsverket: EFA-grönträdor får tas i produktion i år

På grund av kriget i Ukraina har Europeiska kommissionen beslutat att trädor som utgör ekologisk fokusareal (EFA) i förgröningsstödet får tas i produktion år 2022. Kravet på ekologisk fokusareal gäller gårdar som ligger i landskapen Egentliga Finland, Nyland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal.

Finland verkställer möjligheten till undantag. Tack vare undantaget blir det i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland tillåtet att låta djur gå på bete på EFA-trädor och att redan före mitten av augusti bärga skörd på trädorna. Enligt villkoren för förgröningsstöd är det i normala fall inte tillåtet att mellan 1.1 och 15.8 bedriva jordbruksverksamhet på trädor som anmälts som ekologisk fokusareal. Det blir dessutom tillåtet att på EFA-trädorna så andra odlingsväxter, till exempel proteingrödor eller olje- eller sädesväxter. Jordbrukare som tillämpar undantaget får använda växtskyddsmedel på de här arealerna år 2022. Även gödsling tillåts på EFA-trädor som tas i produktion.

Arealer där jordbrukarna tillämpar undantaget godkänns fortfarande som träda också inom diversifieringen av grödor, trots att skörd bärgas och andra odlingsväxter odlas. Möjligheten att tillämpa undantaget gäller både gårdar med djur och växtodlingsgårdar.

Mer information för stödsökande:

Undantag för trädor som utgör ekologiska fokusarealer (livsmedelsverket.fi)

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 23.3.2022 (mmm.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Mira Liiri
040 674 4654
mira.liiri@ruokavirasto.fi

Mer från SLC