Livsmedelsverket: Extraordinärt anpassningsstöd betalas ut från och med 15.9

Livsmedelsverket betalar under september månad ett extraordinärt anpassningsstöd till gårdar i stödregion AB. Stödet är en del av regeringens försörjningsberedskapspaket för jordbruket. Livsmedelsverket börjar betala ut stödet 15.9.2022. För utbetalning av stödet har det reserverats sammanlagt ca 20,5 miljoner euro.

Det extraordinära anpassningsstödet gick att söka i jordbrukarnas webbtjänst Vipu 8–18.8.2022. Sammanlagt 1 208 ansökningar lämnades in. Stödet kunde sökas av sådana gårdar i AB-området som år 2021 hade ansökt om stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Gårdarna som får stöd måste fortsätta med motsvarande jordbruksproduktion också i år.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen i takt med att kommunerna godkänner betalningsmaterialen. I e-tjänsten Vipu kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården.

Tilläggsstöden till det nordliga området betalades i augusti

I det nordliga området, dvs. inom stödregion C, genomfördes tilläggsbetalningarna inom ramen för jordbrukets försörjningsberedskapspaket i form av höjningar av stöd. I augusti betalade Livsmedelsverket tilläggsbetalningarna som gäller stödet för växthusproduktion och det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning till gårdarna i stödregion C. Tilläggsbetalningen till lagringsstödet för trädgårdsprodukter inom stödregion C betalas i samband med den normala stödbetalningen våren 2023. För de ytterligare betalningarna har det reserverats sammanlagt 21 miljoner euro.

Höjningarna av kompensationsersättningen betalas i oktober

Kompensationsersättningen för 2022 höjs i hela landet tack vare försörjningsberedskapspaketet för jordbruket. Höjningarna betalas automatiskt till de gårdar som ansökt om kompensationsersättning och dess husdjursförhöjning i år. Gårdarna får tilläggsbetalningarna i samband med utbetalningen av förskotten på kompensationsersättningen från och med oktober 2022. Husdjursförhöjningarna och tilläggsbetalningarna till dem betalas i samband med den normala betalningen av ersättningen våren 2023. För tilläggsbetalningarna till kompensationsersättningen har det reserverats sammanlagt 119 miljoner euro.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC