Livsmedelsverket: Första posten av 2022 års bidrag för nötkreatur och mjölkkor betalas ut fr.o.m. 15.12

Den första bidragsposten av djurbidrag var tänkt att betalas ut i början av 2023. Nu har utbetalningstidtabellen tidigarelagts.

Torsdag 15.12.2022 börjar Livsmedelsverket betala ut den första posten av EU:s nötdjursbidrag för år 2022.

Livsmedelsverket meddelade i juni att den första bidragsposten var tänkt att betalas ut i början av 2023 till följd av ändringar i stödsystemet för djurbidrag. Nu har utbetalningstidtabellen tidigarelagts.

I enlighet med en förordning som statsrådet 8.12.2022 godkände betalas omkring 40 procent av maximibeloppet av stöd för hela året ut i december. Att den andel som betalas ut är mindre än under tidigare år beror på den tid under vilken stöd ackumulerats (1.4–15.9.2022) och på att tidtabellen tidigarelagts. Restbeloppet betalas ut till gårdarna i juni 2023.

Det belopp av EU:s bidrag för nötkreatur som nu betalas ut är sammanlagt cirka 19,5 miljoner euro, medan utbetalningarna av EU:s bidrag för mjölkkor uppgår till sammanlagt cirka 12,8 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen.

Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2022

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC