Livsmedelsverket: Jordbrukarna bör bereda sig på störningar i autentiseringen under stödansökan

Jordbrukarnas samlade stödansökan är öppen i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till onsdag 15.6.2022. För att logga in i Vipu krävs det autentisering till exempel med bankkoder. Jordbrukarna bör vara beredda på att det kan förekomma störningar i autentiseringen under stödansökan.

– Vi försöker säkerställa att Viputjänsten fungerar under hela stödansökan, men till exempel attacker som riktar sig mot banktjänsterna kan vi inte påverka, säger enhetsdirektör Piia Ylikoski.

Utöver bankkoder kan man logga in i Viputjänsten med mobilcertifikat eller elektroniskt personkort. Anvisningar om hur man använder mobilcertifikatet finns på den egna mobiloperatörens webbplats eller på adressen mobiilivarmenne.fi.

Det är skäl att skicka in ansökan i god tid

Fram till tisdag 24.5.2022 hade nästan 9000 ansökningar om samlade stöd skickats in. Merparten av jordbrukarna skickar vanligen in sin stödansökan under de två sista ansökningsveckorna. Livsmedelsverket rekommenderar jordbrukarna att i år skicka in sin ansökan i god tid före ansökningstidens utgång. Om det sker ändringar efter det att stödansökan är inskickad, kan alla uppgifter i ansökan ändras fram till den sista ansökningsdagen.

Den egna kommunen hjälper jordbrukarna att använda e-tjänsterna. Kontaktlänken finns att få i Viputjänsten. Jordbrukaren kan välja om han eller hon vill ha hjälp av kommunen per telefon eller med e-post.

Jordbrukaren kan också bemyndiga en rådgivare att göra upp gårdens stödansökan i Viputjänsten. En lämplig rådgivare för gården kan väljas i rådgivarregistret.

Mer information till jordbrukare på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Viputjänstens användaranvisningar

Mer information till medierna
enhetsdirektör Piia Ylikoski
040 714 5782

informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC