Livsmedelsverket: Lagringsstödet för trädgårdsprodukter får sökas i Viputjänsten 1–16.11.2022

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) i november. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål. Stödet söks på basis av kvantiteterna trädgårdsprodukter i lager i november och december.

Stöd får sökas av en odlare som har minst en hektar i odling med trädgårdsväxter. Odlaren ska själv ha producerat produkterna som lagras. Lagret som används för lagring av produkterna ska vara i odlarens besittning och uppfylla de krav som ställs på ett lager. Odlaren som ansöker om stödet ska vara över 18 år. Om stödet söks för en sammanslutning ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Stödbeloppet bestäms utifrån genomsnittet av lagervolymerna

Odlaren ska föra bok över produkterna i lager 1.11–31.12.2022. Stödbeloppet beräknas utifrån genomsnittet av de lagervolymer som upptas av trädgårdsprodukter i november och december. När odlaren ansöker om stöd uppger han eller hon november månads lagerkvantitet enligt situationen 1.11. Sökanden ska dessutom senast 31.1.2023 uppge lagerkvantiteterna enligt situationen 15.12. Anmälan om december månads lagerkvantitet behöver ändå inte ges in om det inte längre finns produkter i lager i december.

Stödet söks i Viputjänsten

Såväl ansökan som anmälan om december månads lagerkvantitet kan göras upp i Viputjänsten. Det går snabbt att göra upp ansökan på webben, eftersom basuppgifterna om lagren kan fyllas i på förhand med uppgifter från fjolårets stödansökan. I ansökan som skickas in i november ska man uppge alla lager för vilka ansöks om stöd, även om det inte finns några produkter i lagren ännu. I december månads anmälan går det inte längre att lägga till något lager.

Livsmedelsverket uppmuntrar de sökande att uträtta sina ärenden på nätet, men den som vill kan fortfarande göra upp ansökan också på pappersblankett. Ansökningsblankett 228 och blankett 228B för anmälan om december månads lagerkvantitet kan skrivas ut på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan och blanketten för anmälan skickas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central eller på Åland till Statens ämbetsverk. Inlämningstiden för ansökningsblankett 228 utgår 16.11.2022 och för anmälningsblankett 228B 31.1.2023.

Ytterligare information:

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (livsmedelsverket.fi)

Ansökningsanvisning (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC