Livsmedelsverket: Livsmedelsverket beviljar lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel under kriget i Ukraina

Den exceptionella situationen till följd av kriget i Ukraina försvårar tillgången på vissa råvaror från Ukraina och Ryssland. På grund av problem med tillgången kan aktörerna i livsmedelsbranschen vara tvungna att göra plötsliga ändringar i ingredienserna, vilket innebär att livsmedlets sammansättning inte nödvändigtvis helt motsvarar de uppgifter som anges i de finsk- och svenskspråkiga förpackningspåskrifterna. Av den anledningen beviljar Livsmedelsverket lättnar i fråga om förpackningspåskrifterna i Finland så att befintligt förpackningsmaterial kan fortsätta att användas. Livsmedelssäkerheten får dock inte äventyras, och konsumenternas rätt till tillräckliga uppgifter ska säkerställas.

Råvarorna i ett livsmedel kan ersättas med andra råvaror, alternativt kan råvaror av ringa betydelse utelämnas. Behovet av ersättande råvaror gäller för närvarande särskilt vegetabiliska oljor. Det kan leda till ändringar i ingredienser, bland andra i kex och chips. I butiken ges konsumenterna information om ändringarna och anledningen till det exceptionella förfarandet på en tavla som finns i anslutning till det förpackade livsmedlet eller på något annat framträdande och tydligt sätt.

Om den ersättande ingrediensen allmänt orsakar allergi eller intolerans ska den alltid anges i förpackningspåskrifterna och i webbutiken med produkten.

Icke-vanliga allergener kan också orsaka allergi- och intoleranssymptom. Företag ska meddela om ändringar i ingredienser och ersättningsråvaror åtminstone på företagets webbplats och ge information till handeln. Information om ett livsmedels faktiska näringsvärde ska ges till konsumenterna, om den ersättande råvaran medför att produktens näringsinnehåll förändras avsevärt, till exempel så att fettsyrasammansättningen blir mer skadlig. Det kan hända om solrosolja ersätts med jordnötsolja. Konsumenter kan också fråga butiken om ändringar i ingredienser och ersätta råvaror.

Ursprungslandet ska vara korrekt angivet

Om ursprungslandet för ett livsmedel eller för en ingrediens i livsmedlet finns angivet i förpackningspåskrifterna, ska denna uppgift vara korrekt även under undantagsförhållandena. Livsmedlen ska vara spårbara.

Livsmedelsverkets beslut gäller konventionella livsmedel. Märkningslättnader för andra livsmedel, såsom kosttillskott och barnmat, beslutas produkt för produkt i den kommunala livsmedelskontrollen.

Läs mer:

Livsmedelsverkets beslut om lättnader i fråga om obligatoriska förpackningspåskrifter på vissa livsmedel i den exceptionella situation som är en följd av kriget i Ukraina (pdf, på finska)

Information om ämnen som allmänt orsakar allergi och intolerans

Mer information:
Minna Anthoni, överinspektör, tfn 040 137 9854

Tuulikki Lehto, överinspektör, tfn 050 558 2696 (kan nås fr.o.m. 28.3.2022)

Mer från SLC