Livsmedelsverket: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2021.

Från och med 9.6.2022 betalas EU:s får- och getbidrag, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12, restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 %) samt restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %). De slutliga stödnivåerna fastställs vid statsrådets föredragning 2.6.2022.

Restbeloppen av miljöersättning samt av ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar betalas från och med 16.6.2022. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2022

StödTotalsumma
EU:s nötdjursbidrag25 600 000 €
EU:s får- och getbidrag2 700 000 €
Ersättning för djurens välbefinnande33 700 000 €
Grundstöd och förgröningsstöd19 250 000 €
Stöd till unga jordbrukare (EU)445 000 €
Bidrag för jordbruksgrödor835 000 €
Miljöersättning33 000 000 €
Miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar75 000 €
Återbetalning av finansiell disciplin9 928 000 €


EU-stödavdrag med anledning av finansiell disciplin betalas tillbaka i månadsskiftet juni-juli

EU-stöd som har minskats på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukare som år 2021 beviljades mer än 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU:s djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor. Återbetalningarna sker i månadsskiftet juni-juli.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC