Livsmedelsverket: Stödrättigheterna frångås vid utgången av år 2022

Systemet med stödrättigheter slopas vid utgången av år 2022. I och med det upphör stödrättigheterna att finnas till och ha ett värde.

Stödrättigheterna har inverkat på om jordbrukaren kan få grundstöd. Hittills har ett villkor för grundstöd varit att jordbrukaren har en mängd aktiverade stödrättigheter som motsvarar antalet hektar åker. Från och med nästa år betalas motsvarande grundläggande inkomststöd utgående från den stödberättigande arealen, utan något stödrättighetssystem.

Slopandet av stödrättigheterna innebär en stor avlastning för stödsökandena och jordbruksförvaltningen. I systemet har det ingått att stödrättigheter överförts, dragits in till reserven och kunnat sökas. Jordbrukarna har många gånger missförstått reglerna och till exempel glömt att anmäla överföringar. Ur förvaltningens synvinkel har handläggningen av stödrättigheter varit komplicerad och kostsam.

Stödrättighetssystemet går till historien samtidigt som en reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik genomförs. De nuvarande stödrättigheterna har gällt ända sedan år 2006. Slopandet av systemet kräver inga åtgärder av dem som nu äger eller innehar stödrättigheter.

Synpunkter på stödrättighetssystemet i Livsmedelsverkets blogg:

Kati Törmä: RIP stödrättigheter

Hannele Sankari: O heliga enfald!

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

överinspektör Antti Hietala
040 714 5757
antti.hietala@ruokavirasto.fi

Mer från SLC