Livsmedelsverket: Villkoren i förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning för djurens välbefinnande har publicerats. Villkoren ändras i viss mån. Det är en bra idé att läsa dem noggrant, eftersom innehållet i åtgärderna har förändrats även om namnet på åtgärden är detsamma som förr.


Målet för ändringarna är att förbättra djurens välbefinnande mer generellt och att göra en mer övergripande bedömning av välbefinnandet.

Välbefinnandeplanen är en obligatorisk åtgärd

En välbefinnandeplan är ett krav för att man ska få ersättning för djurens välbefinnande. I välbefinnandeplanen ingår en utfodringsplan som baserar sig på foderanalyser. Välbefinnandeplanen ska lämnas in tillsammans med ansökan. Mallar för välbefinnandeplan hittar du på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Åtgärderna i förbindelsen ska genomföras från kalenderårets början, och djuren ska hållas ända till årets slut.

Ansökningstiden är troligtvis 9.1–2.2.2023

Förbindelsevillkoren finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. De är indelade i en allmän del och djurslagsspecifika villkor (nötkreatur, får och getter, svin, fjäderfän).

Tiden för att ansöka om ersättning för djurens välbefinnande uppskattas vara 9.1–2.2.2023. På webbplatsen livsmedelsverket.fi kommer vi att informera närmare om öppnandet av ansökan, när de nationella förordningar som anknyter till ersättningen har behandlats i statsrådets allmänna sammanträde.

Information om ersättningen för djurens välbefinnande

Förbindelsevillkor för ersättningen för djurens välbefinnande

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

överinspektör Timo Keskinen
timo.keskinen@ruokavirasto.fi
+358 295 204 415

Mer från SLC