Medlemsenkät om gårdars ekonomiska och produktionsmässiga situation

Lantbrukets lönsamhet är mycket svag för tillfället som en följd av den senaste tidens kostnadsökningar och svåra väderförhållanden under senaste växtsäsong. Framför allt har priserna på animalieprodukter inte reagerat på situationen eller gensvaret har varit mycket svagt jämfört med utvecklingen i resten av EU. SLC genomför som bäst en medlemsenkät för att få närmare kännedom om medlemsgårdarnas situation enligt produktionsinriktning både när det gäller gårdarnas ekonomiska situation, den fortsatta produktionen och planerna för vårens sådd.
SLC - Lonsamhetsenkat 2022 foto liten

Lantbruks- och trädgårdsföretagens ekonomiska situation och planerna för den kommande växtsäsongen varierar avsevärt beroende på till exempel typ av produktion, läge och möjligheten till inköp av insatsvaror. För vissa gårdar är den ekonomiska situationen fortfarande normal eller till och med bättre än vanligt, men för majoriteten av heltidsjordbrukarna är uppskattningen att lönsamheten och betalningsförmågan har försvagats ytterligare. Olika statistiska källor ger även information om situationens utveckling men först i efterhand med några månaders fördröjning.

Genom enkäten strävar SLC efter att få närmare kännedom om medlemsgårdarnas situation enligt produktionsinriktning både när det gäller gårdarnas ekonomiska situation, den fortsatta produktionen och planerna för vårens sådd.

Informationen om medlemmarnas situation är mycket värdefull för SLC inför kommande diskussioner och förhandlingar med ministerier och referensgrupper. Därför hoppas SLC att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten.

Enkäten har sänts per e-post till gårdarnas ansvarspersoner fredagen den 11.2.2022. Har du inte fått enkäten till din e-post kan du också besvara enkäten via länken här nedan (observera att du först behöver logga in med ditt medlemsnummer).

Om du får information om enkäten flera gången, räcker det med att svara en gång.

Alla som besvarar enkäten förblir anonyma och de bakgrundsuppgifter som svarandena uppges fylla i används enbart för att analysera resultaten närmare.

Svarstiden för enkäten pågår till den 21 februari 2022.

Tilläggsinformation:

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi
Rikard Korkman, SLC:s ombudsman, tfn 040 518 9297, rikard.korkman@slc.fi

Besvara enkäten här (kräver inloggning)

Mer från SLC