Nya krav på PEFC-skogscertifiering ökar skogsägarens investeringar i naturvård

De reviderade kriterierna för skogsbruk för PEFC-skogscertifiering har offentliggjorts. Standardarbetsgruppen som företräder mer än 60 parter har ansvarat för att uppdatera kriterierna. De reviderade kraven tas i bruk inom skogsbruket hösten 2022. För skogsägarna innebär de nya kraven ett ännu större ansvar för vård av skogsnaturen.
SLC - Skog stig vinter kuviasuomesta joona kotilainen webb

Uppdateringsarbetet tog hänsyn till PEFC:s internationella krav, förändringar i verksamhetsmiljön och nya forskningsdata om skogar. Reformen kommer att medföra flera krav, särskilt när det gäller att skydda mångfalden i skogsnaturen och skydda vattendrag. Kraven på antalet och storleken för sparträd ökar. Skyddszoner för vattendrag breddas och hålls trädbevuxna. Särskilt i torvskogar bör man uppmärksamma både vatten- och klimatpåverkan. Alla dessa förändringar belyser skogsägarnas ansvar och investeringar till förmån för skogsnaturen.

Enligt Tapios utvärdering är den ekonomiska påverkan av den reviderade standarden rimlig för den enskilda skogsägaren. PEFC-standarden fortsätter att utveckla sig och tar allt mera hänsyn till hållbarhetens olika aspekter.

– Det är viktigt att våra skogar är tåliga mot olika störningar i framtiden och anpassar sig till klimatförändringen. För skogsägarna är det centralt att PEFC-standarden beaktar olika hållbarhetsdimensioner som möjliggör aktivt skogsbruk, säger SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio, som har representerat SLC i standardarbetsgruppen.

Cirka 90 procent av de finländska privata skogarna ingår i PEFC-gruppcertifieringen. Skogsägarorganisationerna har åtagit sig att främja hållbart skogsbruk genom skogscertifiering. Skogsvårdsföreningarna erbjuder PEFC-gruppcertifiering som medlemstjänst. Införandet av de nya kraven kräver ökad kompetens och utveckling av praxis både hos skogsorganisationer och skogsägare. SLC uppmuntrar skogsägare och sakkunniga att delta i den utbildning om de nya kraven som PEFC-Finland även ordnar på svenska.


Tilläggsinformation:

Viktor Harvio, skogsombudsman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tfn 050 356 6616, e-post viktor.harvio@slc.fi


Länk:
PEFC:s pressmeddelande 17.2.2022: Kraven för Finlands PEFC-skogscertifiering förnyas (finns även på https://pefc.fi)

Mer från SLC