Nylund på SLC:s kongress: Den billiga matens tid är förbi!

Den billiga matens tid är förbi – lantbrukarna måste få ut mera intäkter från marknaden. Det var Mats Nylunds budskap när han öppnad SLC:s förbundskongress på onsdagen (29 juni 2022) i Mariehamn. SLC kräver att regeringen fortsätter att agera för lantbruket genom att omgående se över skärpningar i livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen.
SLC - 20220629 092309

– Vi bönder har världens viktigaste yrke. Människan lever någon minut utan syre, någon dag utan vatten och någon vecka utan mat. Sedan är det slut. Samhällsfreden vilar på att det finns mat på bordet varje dag, sade SLC:s ordförande Mats Nylund då han öppnade kongressen.

Coronaepidemin har visat att den finländska livsmedelskedjan är solid och funktionell, och att leveranssäkerheten är hög. Men nu kan man med fog säga att den finländska modellen svajar menar Nylund.

– Den finländska försörjningsberedskapen bygger på en lönsam produktion. Efter de extremt stora prisförhöjningar som skett på insatssidan är produktionen i husdjurssektorn på många gårdar direkt förlustbringande idag, sade Nylund.

Ännu i början av året rådde det stor osäkerhet på gårdarna om hur årets odlingsplaner skulle se ut på grund av rekordhöga priser på produktionsinsatser. När kriget i Ukraina bröt ut beslöt sig de flesta för att ändå odla.

– Det är vår uppgift som bönder att producera mat, och denna vår har de finländska bönderna gjort vårsådden med de dyraste produktionsinsatserna någonsin. Det är inte moraliskt hållbart att företag i nyckelställning ger positiva vinstvarningar när jordbruket går på knä. SLC kräver att de övriga i livsmedelskedjan, både de som säljer förnödenheter, förädlar livsmedel och säljer dem också ställer upp. Den billiga matens tid är förbi. Vi måste få ut mera från marknaden, sade Nylund.

– Trots regeringens rekordstora försörjningsberedskapspaket visar uträkningar att jordbrukets kostnader ökar med 1 miljard euro på årsnivå. Det säger sig självt att inga stödpaket kan rädda lönsamheten. Bästa regering, agera nu, vädjade Nylund till Finlands regering för att skärpa livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen.

Nylund kräver att livsmedelsmarknadslagen skärpas på åtminstone tre sätt: kortare avtalsperioder, regler om indexbindning för kostnadsökningar och en rätt för forskarna att få tillgång till prisbilden mellan handel och industri. Den andra centrala lagen, konkurrenslagen, kräver mera arbete och längre beredning men det finns anledning att se vad som kan göras för att jämna ut konkurrenssituationen och stärka primärproducenternas ställning.

Bilaga: Mats Nylunds öppningshälsning på SLC:s förbundskongress på Åland 29.6.2022

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC, tfn 050 512 2191

Mer från SLC