Orimligt nytt system för djurbidrag – SLC uppmanar jordbrukarna att vara extra uppmärksamma

SLC bedömer att det nya systemet för ansökan om djurbidrag för 2022 som kommissionen nu med kort varsel påtvingar de finländska husdjursproducenterna innebär ett klart försämrat rättsskydd och betydande ekonomiska risker för jordbrukarna. SLC uppmanar jordbrukarna att vara särskilt uppmärksamma på detaljerna och snabbt anmäla deltagande till det nya stödsystemet när stödansökan kommer i gång 10.2.
SLC - Facebook

SLC har konsekvent motsatt sig det systembyte från 2022 för ansökan om djurbidrag som idag godkändes på statsrådets möte. Ett övergångsår med nuvarande tillförlitliga och etablerade stödsystem hade varit att föredra.

– Det hade varit logiskt att eventuella förändringar för att uppfylla EU-kommissionens nya lagtolkning hade genomförts från och med ingången av 2023 när den nya stödperioden träder i kraft. Det är beklagligt att jord- och skogsbruksministeriets förhandlingar med kommissionen inte lett till önskat resultat. EU-kommissionens nya lagtolkning saknar verklighetsförankring, säger SLC-ordförande Mats Nylund.

Nu förutsätter SLC att husdjursproducenternas rättskydd och förtroende för långsiktighet i stödsystemet måste garanteras. Det är orimligt att den enskilda jordbrukaren ställs inför helt nya krav det sista året i en stödperiod.

– Stödnivån på gårdsnivå får inte sjunka. Ingen husdjursproducent har räknat med en lägre stödnivå innevarande år på grund av oförutsedda förändringar i stödvillkoren på mycket kort varsel. Inte heller får det totala stödbeloppet till husdjurssektorn minska, kräver Nylund.

SLC påtalar också att den nuvarande tidsmässiga rytmen i stödutbetalningarna inte får skjutas framåt så att stödutbetalningarna försenas.

En grundförutsättning är också att det nya stödsystemet inte skapar orättvisor mellan stödområdena och leder till marknadsstörningar i handeln med djur mellan gårdarna. Det får inte heller leda till andra marknadsstörningar på livsmedelsmarknaden.

Var uppmärksam på nya stödvillkor!

– Från 2023 måste Finland utveckla ett ansökningssystem som är lika bra som det vi hittills haft och som uppfyller kommissionens villkor. Från SLC vill vi se smarta användarvänliga digitala lösningar, säger verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Alla nuvarande anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2021. Enligt de nya villkoren ska stödsökande varje år anmäla sitt deltagande i stödsystemet. Nu ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag med andra ord sökas skilt årligen.

– SLC uppmanar nu jordbrukarna att vara särskilt uppmärksamma och att reagera snabbt när ansökningstiden för att ansluta sig till systemet kommer i gång hos Livsmedelsverket, säger Laxåback.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Länkar:

- Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 27.1.2022:
Ändringar i EU:s produktionskopplade djurbidrag 2022

- Livsmedelsverkets pressmeddelande 27.1.2022:
Ansökan om djurbidrag börjar 10.2 – villkoren skärps

Mer från SLC