ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 11.4.2022 delat ut följande stipendier:

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Viktor Smeds (Malax), Jesper Norrbygård (Kronoby) och Jonatan Sandberg (Nykarleby), som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

Ur Jubileumsfonden delades ett stipendium för utlandspraktik ut åt Lucas Groop (Närpes), som studerar till agrolog vid Yrkeshögskolan Novia.

Ur Ivar Lillandts stipendiefond delades stipendier ut till August Högnabba (Terjärv) och Joel Kakkuri (Närpes), som båda studerar till skogsbruksingenjörer.

Förutom studiestipendierna gavs också ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

Tilläggsuppgifter:
Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646
Verksamhetsledare, ÖSP, Johanna Smith, tfn 041 456 1094

Mer från SLC