ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling

Österbottens svenska producentförbunds, ÖSP:s, trädgårdsutskott tar bestämt avstånd från människohandel, ocker och all slags utnyttjande av arbetskraft. Utskottet ser mycket allvarligt på fallen av misstänkt ocker inom växthussektorn i Sydösterbotten. Trädgårdsutskottet förutsätter att ärendet utreds grundligt och att de skyldiga ställs till svars för sina gärningar.
SLC - OSP vit logo gron bakgrund webb

Trädgårdsutskottet uppmanar samtliga medlemmar att kontakta polisen om det finns orsak till minsta misstanke om brott. Trädgårdsutskottet vid ÖSP sammankallades till ett extrainsatt möte den 24 januari och uttalandet med uppmaning till medlemmarna att kontakta polisen vid misstanke om brott publicerades i tidningen Landsbygdens Folk den 25 januari.

Alla branscher måste ta arbetarskyddsfrågor och -rättigheter på största allvar och verka i enlighet med finländsk lagstiftning. ÖSP fortsätter samarbeta med myndigheter och andra berörda parter för att ta fram bättre åtgärder för att motarbeta missförhållanden för arbetskraft.

Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, är en branschorganisation för svenskspråkiga jord- och skogsbrukare och trädgårdsproducenter i Österbotten. ÖSP är en del av producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Smith, verksamhetsledare, ÖSP
Telefon 041 465 1094, e-post johanna.smith@slc.fi

Mer från SLC