PRESSINBJUDAN: Närmare 250 finlandssvenska lantbrukare möts på Åland – SLC håller kongress i Mariehamn 29–30.6

Uppemot 250 svenskspråkiga jord- och skogsbrukare i Finland samlas på Åland den 29–30 juni då Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller förbundskongress. Förutom diskussion om revideringen av SLC:s strategi och inlämnade motioner förväntas det kärva lönsamhetsläget inom lantbruket och det osäkra världsläget väcka diskussion om matproduktionens och skogsbrukets framtid.
SLC - Kongress 2022 webb med bild

Kongressen öppnas onsdagen den 29 juni kl. 9.00 och avslutas senast kl. 17. Mötesplatsen är Alandica Kultur & Kongress (Strandgatan 33, Mariehamn).

Den allmänna förbundskongressen, som är SLC:s rådgivande organ och som ordnas vart tredje år, fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Under kongressen på Åland behandlas revideringen av SLC:s strategi samt åtta inlämnade motioner. Under kongressen ges även en översikt över centralförbundets verksamhet, aktuell lantbrukspolitisk översikt och det förs allmänpolitisk debatt. I samband med kongressen lanseras även SLC:s 75-årshistorik.

På programmet torsdagen den 30 juni står även intressanta åländska företags- och gårdsbesök samt gemensamt program och samvaro. Torsdagens program avslutas med informell middag med lätt program kl. 17.00 på Alandica Kultur & Kongress. Parallellt med den informella middagen hålls även SLC:s Ungdomsträff kl. 17.30-21 på Open Water Brewery (Knutsbodavägen 15, Lemland) där unga jord- och skogsbrukare från olika medlemsförbund får möjlighet att nätverka med varandra.

Medias representanter är varmt välkomna att ta del av kongressens program, såväl mötesförhandlingarna under onsdagen som även torsdagens företags- och gårdsbesök. Programmet i sin helhet samt handlingarna till kongressen finns på kongresswebbplatsen: https://slc.fi/kongress2022.

SLC:s historik samlar 75 år av intressebevakning

I samband med kongressen lanseras även SLC:s historik 75 år av intressebevakning – för dräglig lön, för gård, för hem och frihet. Historiken berättar om SLC:s 75-åriga historia under åren 1945–2021 samtidigt som den parallellt också redogör för det finska samhällets förändring. Historiken presenteras under kongressen av redaktör Mikael Jern.

SLC grundades år 1945 under den tid då Finland började återutbyggnaden efter kriget. Efter krigen började SLC utveckla sin roll som gemensam intressebevakare för de finlandssvenska jord- och skogsbrukarna och landsbygden. Historiken följer lantbrukarorganisationen genom de första årtiondena av reglerade marknader och lantbruksinkomstförhandlingar fram till dagens verklighet med öppna marknader inom EU och stödbyråkrati.

Tilläggsinformation och anmälan:

Vi ber om förhandsanmälan av medias representanter senast tisdagen den 28 juni. Intervjuförfrågningar till SLC:s ledande förtroendevalda och tjänstemän eller till historikens redaktör Mikael Jern riktas till SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi.

Varmt välkommen!

På sociala medier kan kongressen följas via #SLCkongress2022

Mer från SLC