Puutarha-ala ryhtyy yhdessä ennalta ehkäisemään työvoiman väärinkäytöksiä

Puutarha-alan yritykset ja järjestöt suhtautuvat vakavasti kiskontaepäilyihin Närpiössä. Toimijat kokoontuivat torstaina ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC:n aloitteesta etsimään keinoja, joilla työvoimaa voidaan rekrytoida turvallisesti ja kestävästi.
SLC - Tomat vaxthus AH liten

– Byrokratian lisääminen ei ole ratkaisu rekrytoinnin epäkohtiin. Lainsäädäntö on jo olemassa, viranomaiset valvovat yrittäjien toimia tarkkaan ja käytössä on monia laatujärjestelmiä. Nyt meidän on löydettävä parempia tapoja käyttää jo olemassa olevia säännöksiä ja korjata työvoiman rekrytoinnissa olevat puutteet, sanoo SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.

Torstain kokouksessa perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on löytää käytännön toimenpiteitä rekrytoinnin ongelmien ratkaisemiseksi. Työryhmää johtaa Maaseudun Työnantajaliitto MTA:n toimitusjohtaja Kristel Nybondas. Ajankohtaisia toimenpiteitä ovat muun muassa koulutuksen lisääminen. Tavoitteena on varmistaa, että sekä työnantajien että työntekijöiden tarvitsemat tiedot ovat helposti saatavilla, selkeitä ja että kaikki osapuolet ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

– Maaseutualan yritykset eivät pärjää ilman ulkomaista työvoimaa. Siksi meidän on löydettävä tapoja rekrytoida ammattitaitoisia työntekijöitä ulkomailta turvallisella tavalla.

Rekrytointiin liittyvien epäkohtien torjunta on koko maaseutualan vastuulla. Työllisyys- ja työvoimakysymyksissä on kyse ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaalisesta kestävyydestä, mikä on vähintään yhtä tärkeä kestävyyskysymys kuin ilmasto- ja ympäristökysymykset tai luonnon monimuotoisuus, Nylund sanoo.

Puutarha-alan toimialajärjestöjen kokoukseen osallistuivat tuottajajärjestöt SLC, ÖSP ja MTK sekä Maaseudun Työnantajaliitto MTA, Kauppapuutarhaliitto, Puutarhaliitto, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, Töitä Suomesta ja alan suurimmat pakkaamot Botnia Vihannes, K Hultholm, Närpiön Vihannes ja Vaasan Vihannes.


Lisätietoja:
Mats Nylund, puheenjohtaja, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, puh. 050 512 2191
Kristel Nybondas, toimitusjohtaja, Maaseudun Työnantajaliitto MTA, puh. 040 142 8558

Mer från SLC