Skatteförvaltningen: Löfte om en tilläggsåterbäring på energiskatt för jordbruksidkare

Största delen av jordbruksidkarna ska få en tilläggsåterbäring på energiskatt. Regeringen föreslår en tilläggsåterbäring på 45 miljoner euro för de jordbruksidkare som i vår har fått ett godkänt beslut om återbäring på energiskatt för 2021. Tilläggsåterbäringen betalas automatiskt till dem som är berättigade till återbäringen.

Återbäringarna betalas ut så fort som möjligt

Tilläggsåterbäringen har beretts i snabb takt för att stödja jordbruksidkarna i och med de höjda energipriserna. Regeringens proposition överförs till riksdagen för avgörande – målet är att tilläggsåterbäringen kan betalas ut så fort som möjligt efter att lagen trätt i kraft.

Tilläggsåterbäring betalas för lätt och tung brännolja samt biobrännolja R.

– Utöver jordbruksidkare gäller tilläggsåterbäringen också dem som bedriver spannmålstorkning och yrkesmässig växthusodling, berättar överinspektör Petri Lindroos på Skatteförvaltningen.

Ingen separat ansökan krävs för tilläggsåterbäringen – beloppet baserar sig på ansökan för 2021

Skatteförvaltningen räknar ut beloppet av återbäringen utifrån den förbrukade mängd brännolja och biobrännolja som kunden tidigare angett i sin ansökan om återbäring på energiskatt för 2021.

– Kunden behöver inte separat ansöka om tilläggsåterbäring hos Skatteförvaltningen. Vi betalar tilläggsåterbäringen till alla dem som tidigare har fått ett godkänt beslut till sin ansökan om återbäring på energiskatt för 2021, berättar Lindroos.

Det går inte att få tilläggsåterbäring om jordbruksidkaren eller den yrkesmässiga växthusodlaren inte alls har ansökt om återbäring på energiskatt för jordbruk för 2021 eller om ansökan för skatteåret har avslagits. Den utsatta dagen för återbäringsansökan för jordbruksidkare inföll i slutet av februari – aktiebolag och andra samfund har den inom fyra månader efter att räkenskapsperioden gått ut.

Mer information till massmedier:

Petri Lindroos, överinspektör, tfn 029 512 5029, fornamn.efternamn@vero.fi

Regeringens proposition

Mer information om återbäringen på energiskatt för jordbruk

Mer från SLC