Skatteförvaltningen: Viktiga datum för vårens skattedeklarationer – skattedeklarationerna för jord- och skogsbruksidkare samt firmaföretagare finns nu i MinSkatt

Firmaföretagare får nu för första gången skattedeklarationsblanketten endast elektroniskt i MinSkatt. Löntagare och pensionärer har som vanligt datumen för sina skattedeklarationer i maj.

De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationerna på våren 2022:

28.2.2022: skogsägare och jordbrukssammanslutningar

• Skattedeklarationen för skogsbruk för de skogsägare som bor i Finland och som inte bedriver jordbruk eller näringsverksamhet

• Skattedeklarationen för jordbruk för jordbrukssammanslutningar

• Momsdeklarationen, om skatteperioden är ett kalenderår. Dagen är också den utsatta dagen för att betala momsen.

• Ansökan om återbäring på punktskatt på energiprodukter för jordbruk

1.4.2022: skattedeklarationerna för jordbruksidkare och firmaföretagare Obs! Också skattedeklarationerna för företagarnas makar

• Skattedeklarationen för jordbruk

• Den förhandsifyllda skattedeklarationen av personliga inkomster för jordbruksidkare och deras makar

• Skattedeklarationen för företagsverksamhet för firmaföretagare. Den förhandsifyllda skattedeklarationen av personliga inkomster för firmaföretagare och deras makar

• Skattedeklarationen för de skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet

• Skattedeklarationen för näringssammanslutningar

30.4.2022: Aktiebolag och andra samfund

Samfund ska lämna skattedeklarationen inom 4 månader räknat från utgången av räkenskapsperioden. För de flesta går räkenskapsperioden ut vid årsskiftet och då är den utsatta dagen för skattedeklarationen 30.4.

10.5.2022

• Den första utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag. Enklast går det i MinSkatt. Den utsatta dagen för skattedeklarationen kan kontrolleras på den egna skattedeklarationen.

• Den utsatta dagen för fastighetsskattedeklarationen. Om det finns något att korrigera i fastighetsuppgifterna ska korrigeringarna lämnas senast denna dag. För de flesta privatpersoner infaller betalningsdagarna för fastighetsskatten 8.8.2022 och 6.10.2022.

17.5.2022

Den andra utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag.

24.5.2022

Den tredje utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag.

De flesta får skattedeklarationen både i MinSkatt och per post – slopa pappersposten med Suomi.fi-meddelanden

Alla skattedeklarationer finns i MinSkatt i god tid före den egna utsatta dagen. De flesta får därtill skattedeklarationen på papper hem per post.

Skattedeklarationen på papper skickas inte om personen har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheter, det vill säga Suomi.fi-meddelanden. För tillfället beställer cirka 760 000 personer Suomi.fi-meddelanden. I stället för papperspost får de ett e-postmeddelande genast när den egna skattedeklarationen finns i MinSkatt.

Skattedeklarationen kompletteras endast på ett sätt, antingen elektroniskt eller på papper. Om kunden fyller i skattedeklarationen på papper ska deklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om kunden använder MinSkatt kan hen komplettera sin skattedeklaration ännu på den utsatta dagen.

Skattedeklarationen för firmaföretagare endast i MinSkatt

I fortsättningen skickar Skatteförvaltningen inte längre skattedeklarationen på papper till firmaföretagare, utan de får skattedeklarationen i MinSkatt. Firmaföretagare kan dock fortfarande skriva ut pappersblanketten på skatt.fi eller beställa den per telefon.

Största delen av firmaföretagarna har vant sig vid elektronisk kommunikation med Skatteförvaltningen. Förra året fyllde 93 procent av firmaföretagarna i sin skattedeklaration elektroniskt.

Dödsbon får även i fortsättningen skattedeklarationsblanketten på papper.

Anvisning till att fylla i skattedeklarationen:

Rörelseidkare eller yrkesutövare

Näringssammanslutning

Jordbruksidkare

Skogsägare

Löntagare

Mera information på vero.fi

Mer från SLC