SLC lanserade målsättningar inför riksdagsvalet 2023: Ett tryggt Finland

De gröna näringarna behövs mer än någonsin. Det slår SLC fast i sina målsättningar för ett tryggt Finland inför riksdagsvalet 2023. Målet är ett lönsamt jordbruk med en fungerande marknad i en rättvis livsmedelskedja samt ett livskraftigt skogsbruk som har förutsättningar att skapa välstånd för hela landet. I programmet ingår konkreta målsättningar och förslag för både jordbruks- och trädgårdsproduktionen, skogsbruket och landsbygden.

SLC - Rikksdagsval 2023 Ett tryggt Finland webb

I en omvärld kantad av krig och globala kriser efterlyser SLC satsningar på Finlands jord- och skogsbruk och på bioekonomin för att trygga primärproduktionen, försörjningsberedskapen och Finland som välfärdsstat.

– Med våra åtgärder kan vi i Finland skapa tillväxt, arbetskraft samt trygga matproduktionen och en mångsidig användningen av skogen. Allt detta behövs för ett tryggt Finland, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

SLC framhåller att primärnäringarna måste ha ekonomiska verksamhetsförutsättningar, långsiktiga spelregler och det behövs även respekt för den grundlagsenliga rätten att äga och bruka jorden och skogen. En hållbar utveckling av primärnäringarna förutsätter att såväl ekonomiska, ekologiska, sociala som kulturella aspekter beaktas påminner SLC.

SLC:s målsättningar för riksdagsvalet 2023 har publicerats på webbplatsen slc.fi/riksdagsval2023 samt kan även läsas på finska på slc.fi/eduskuntavaalit2023.

Riksdagsvalet hålls söndagen den 2 april 2023.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC