SLC Nylands styrelse: Välfärdsområdena bör servera inhemsk mat

SLC Nyland framhåller att de nya välfärdsområdena bör beakta principerna för ansvarsfull upphandling samt ställa kvalitetskrav på den måltidsservice och de livsmedel som upphandlas. De nyinvalda förtroendevalda har tillsammans med tjänstemännen ett stort ansvar för att se till att det serveras inhemsk mat på våra sjukhus och vårdenheter också i framtiden!

- Det borde vara självklart att man med offentliga medel inte borde upphandla billig importmat som det inte ens är lagligt att producera i Finland, påpekar SLC Nylands ordförande Thomas Antas. Inom varje välfärdsområde är det skäl att följa regeringsprogrammets skrivning om ansvarsfull offentlig upphandling av mat och att användningen av inhemska livsmedel ska främjas vid offentlig upphandling. I välfärdsområdenas fullmäktige borde man genast från början slå fast hållbarhetskriterier som tas i bruk för upphandlingen av livsmedel och måltidsservice.

- Genom att ställa kvalitetskriterier gällande färskhet, miljöaspekter, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet får man i praktiken finländsk mat på tallrikarna. Det stärker samtidigt sysselsättningen och den regionala och lokala ekonomin, framhåller Antas.

Tilläggsuppgifter:

SLC Nyland rf

Thomas Antas, tfn 050 307 9919
Förbundsordförande

Bjarne Westerlund, tfn 040 503 7188
verksamhetsledare

Mer från SLC