SLC Nylands styrelse: Välkommet stödpaket, men bättre priser helt avgörande!

- Vi välkomnar regeringens beslut om ett krispaket till jordbruket. Stödet är betydande och en signal om att man insett att vår jordbruksproduktion och livsmedelsberedskap är hotad på grund av rådande kostnads- och lönsamhetskris. Däremot är utbetalningstidtabellen en stor besvikelse, framhåller SLC Nylands ordförande Thomas Antas.
SLC - Slc Brand Lapptrask 005

Pengarna skulle behövas här och nu. Då stödet betalas ut först i sommar och till största delen senare i höst medför det ingen lättnad i den akuta likviditetskris som många bönder befinner sig i inför vårbruket.

SLC Nyland anser att höjningen av accisåterbäringen på bränsle är en effektiv åtgärd för att hjälpa lantbrukare i den akuta krisen inom jordbruket och nödvändigt när prisbilden ser ut som den gör. Förhöjning av kompensationsersättningen är en annan välkommen åtgärd, speciellt om den riktas till aktiv produktion. Riktade stöd till husdjursproduktionen och andra sektorer som haft det speciellt svårt ingår i stödpaketet och är mycket viktiga.

Det finns dock en stor risk för att patienten dör innan hjälpen når fram. Signalerna från fältet är oroväckande. Därför är snabba prishöjningar till jordbrukarna nu helt avgörande, framhåller SLC Nylands styrelse. Stödpaketet löser varken jordbrukarnas akuta kassakris eller vårt jordbruks långsiktiga lönsamhet.

- Fokus måste vara på att få ett betydligt bättre pris från marknaden. Industrin och handeln måste nu ta sitt ansvar för den inhemska produktionen, kräver Thomas Antas. Vi kan inte gå från krispaket till krispaket.

Konsumentpriserna för livsmedel förutspås i år stiga snabbare än den allmänna inflationen. Trots skenande kostnader har priset bonden får tills vidare stigit mycket blygsamt, med undantag för spannmål. Detaljhandeln och den förädlande industrin borde nu låta prisförhöjningarna gå igenom i livsmedelskedjan till de krisande gårdarna. Bonden måste få en rättvis andel av matens pris, påpekar SLC Nyland.


Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas, förbundsordförande, tfn 050 3079919
Bjarne Westerlund, Verksamhetsledare, tfn 040 5037188

Mer från SLC