SLC söker högskolepraktikant

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är intressebevakare för de finlandssvenska lantbrukarna. Nu söker vi en högskolepraktikant för en period på 3 (-5) månader.
SLC - SLC soker hogskolepraktikant webbanner 20222

SLC söker
HÖGSKOLEPRAKTIKANT

På SLC ges du möjlighet att följa med intressebevakningen inom lantbrukssektorn på nära håll. Du får se hur EU-politiken påverkar nationell lagstiftning och hur olika ärenden bereds i ministerier och riksdag. Du ges även tillfälle att delta i SLC:s kommunikation, planering och genomförande av SLC:s kongress och annan verksamhet.

SLC söker en studerande som är i praktikskedet och som har intresse för och kunskaper i lantbruk och livsmedelsproduktion samt samhällspåverkan. Förutsättningar för arbetet är initiativförmåga och kunskaper om Microsoft Office-programmen. Arbetsplatsen är SLC:s kontor på Fredriksgatan 61 i Helsingfors.

Förfrågningar och ansökan riktas till SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback (jonas.laxaback@slc.fi eller 040 940 2734). Ansökningstiden går ut den 28.2.2022.

Mer från SLC