SLC: Stora utmaningar med jordbrukets stödutbetalningstidtabell 2023

Livsmedelverket meddelade idag (7.10) att stödutbetalningstidtabellen för perioden 2023–2028 förändras markant jämfört med nuläget. I framtiden kommer stöden i huvudsak att betalas ut i december samt följande år mellan februari och juni. SLC har gjort preliminära kalkyler för 2023 som blir ett övergångsår. På gårdsnivå betyder det att allt mellan 15–30 procent mindre stöd betalas ut under ansökningsåret i och med att en stor del av stödutbetalningarna skjuts fram till år 2024.

SLC - Christoffer Ingo 20221007 webb

SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo säger att den uppdaterade tidtabellen för utbetalning av jordbruksstöd definitivt kommer att leda till stora likviditetsmässiga utmaningar hösten 2023. På gårdsnivå varierar inkomstbortfallet för år 2023, och en grupp som drabbas hårt är producenter med många miljöåtgärder eller ekologisk produktion.

– Ekonomin på många av jordbruken klarar inte av fördröjningar i stödutbetalningarna inkommande år. Hela systemet med jordbruksstöd finns till för att garantera tillgång och kvalitet på inhemska livsmedel. I praktiken kommer jordbrukarna att tvingas låna upp till en tredje del av nästa års jordbruksstöd. Det är förkastligt – eller rent utsagt oacceptabelt – i rådande krisläge inom jordbruket, säger Ingo.

SLC förutspår att det för jordbrukarna blir aktuellt att kontakta sina banker och be om amorteringsfria månader eller åtminstone uppskjutna amorteringar. Men det finns även mekanismer kring de av staten beviljad räntestödslånen som inte går att lösa i förhandling mellan producenten och banken.

– Jordbrukens normala banklån borde producenten tillsammans med sin bank kunna anpassa till en förändrad stödutbetalningstidtabell. Men de statsstödda räntestödslånen som ofta är knutna till större jordbruksinvesteringar har fast amorteringsdag två gånger per år den 30 april och den 31 oktober. Det minsta statsmakten nu kunde göra är att permanent flytta amorteringarna med två månader framåt för att bättre matcha framtida stödutbetalningar, säger Ingo.

SLC konstaterar att den nya utbetalningstidtabellen leder till att upp till 300 miljoner euro jordbruksstöd som hör till odlingsåret 2023 inte betalas ut före 2024.

– Vi kommer att tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket noggrant gå igenom den uppkomna situationen, som i huvudsak beror på EU:s nya stödregler som säger att stöden kan utbetalas tidigast den 1 december och att man endast under vissa förutsättningar kan tidigarelägga utbetalningarna via förskott, säger Ingo.

Tilläggsinformation:
Christoffer Ingo, lantbrukspolitiskt sakkunnig, SLC, tfn 040 545 5472, christoffer.ingo@slc.fi

Länkar:
Livsmedelsverket, 7.10.2022: Reformen av EU:s jordbrukspolitik påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden permanent från och med hösten 2023

Livsmedelsverket, 7.10.2022: Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden från hösten 2023 till våren 2028

Mer från SLC