JSM: Statsrådet godkände avvecklandet av systemet med stödrättigheter

Systemet med stödrättigheter inom jordbruket kommer att upphöra i slutet av året. Jordbrukare har behövt stödrättigheter bland annat för att få grundstöd. Enligt den CAP-plan som godkänts av statsrådet ska det grundläggande inkomststödet (som motsvarar grundstödet) bygga på stödberättigad areal utan systemet med stödrättigheter.

När man köper, säljer eller hyr stödrättigheter är det värt att notera att systemet upphör den 31 december 2022 om den regeringsproposition som sänds på remiss på våren godkänns på nationell nivå.

Systemet med de arealbaserade stöd som helfinansieras av EU kommer att bli avsevärt enklare såväl ur jordbrukarnas som ur förvaltningens synvinkel efter att stödrättighetssystemet avvecklas. Systemet med stödrättigheter infördes ursprungligen 2006 (gårdsstödrättigheter).

CAP-plan (på finska)

Mer information:

Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 029 5162138, fornamn.efternamn (at) gov.fi

Mer från SLC