Stor del av höstsäden gått förlorad i Nyland

En betydande del av höstsäden har utvintrat i Nyland. SLC Nylands åkerväxtutskott bedömer att cirka 80 procent av höstvetet inte klarat vintern.

Rågen har klarat sig något bättre medan höstoljeväxterna har utvintrat nästa helt. Fält med höstsäd som ser jämndåligt ut kan man överväga att spara, men om skiftet har stora utvintrade luckor kan det vara bättre att harva upp hela skiftet.

- Om man ens funderar på att ta fram harven så är det lika bra att göra slag i saken och harva upp. Om det ser dåligt ut nu är chansen liten att det ännu ska ta sig och ge en hygglig skörd, bedömer utskottets ordförande Kim Forsman. Risken är stor för blandsäd då man harvar upp höstsäd och sår om. Åkerväxtutskottet påminner om att industrins krav för förekomst av orenheter är stränga, vilket är skäl att beakta då man sår om. Om man har skiften med blandsäd kan man se om det finns husdjursgårdar inom lämpligt avstånd som man kan sälja direkt till. Inom SLC Nyland arbetar man för att ta fram kontrakt för spannmålshandel mellan gårdarna. SLC Nylands åkerväxtutskott uppmanar odlarna att inför odlingssäsongen noga följa med läget på marknaden och reagera enligt sin egen situation. De höga insatspriserna gör att riskerna ökar.

-Det kan göra att odlarna är försiktigare, men det man odlar skall man satsa på och odla bra, framhåller Kim Forsman.

Tilläggsuppgifter: Kim Forsman, Ingå, tel. 040 5542828, e-post: kim.forsman@elisanet.fi Ordf. för SLC Nylands åkerväxtutskott Johan Holmström, Tenala, tel. 040 5592370, e-post: jceh@2me.fi Sektoransvarig för växtodling i SLC Nylands styrelse

Mer från SLC