Trädgårdssektorn stärker samarbetet för att förebygga missbruk av arbetskraft

Företag och organisationer inom trädgårdssektorn ser allvarligt på misstankarna om ocker i Närpes. Aktörerna samlades på torsdagen på Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds, SLC:s initiativ för att hitta sätt att tryggt och hållbart rekrytera arbetskraft.
SLC - Tomat vaxthus AH liten

– Lösningen på brister i rekryteringen är inte mera byråkrati. Det finns redan lagstiftning, företagarna kontrolleras ofta av myndigheter och det finns många kvalitetssystem. Nu måste vi hitta bättre sätt att använda det regelverk som redan finns och täppa till bristerna i rekryteringen av arbetskraft, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

På torsdagens möte tillsattes en arbetsgrupp som under ledning av Kristel Nybondas, vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, ska hitta praktiska åtgärder för att ta itu med brister i samband med rekrytering. Bland de aktuella åtgärderna finns bland annat mera utbildning. I praktiken handlar det om att se till att den information som både arbetsgivare och arbetstagare behöver är lättillgänglig och tydlig samt att alla parter känner till sina rättigheter och skyldigheter.

– Landsbygdssektorns företag klarar sig inte utan utländsk arbetskraft. Därför måste vi hitta sätt att värva kunnig arbetskraft från utlandet på ett tryggt sätt. Det är hela landsbygdssektorns ansvar att motarbeta missförhållanden i sysselsättningsfrågor. Sysselsättning och arbetskraftsfrågor handlar om människors välmående och om social hållbarhet, vilket är minst lika viktigt som andra hållbarhetsfrågor så som klimat- och miljöfrågor eller biodiversitet, säger Nylund.

I trädgårdssektorns branschorganisationsmöte deltog producentorganisationerna SLC, ÖSP och MTK samt Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, Handelsträdgårdsförbundet, Trädgårdsförbundet, Frukt- och Bärodlarnas förbund, Töitä Suomesta samt branschens största packerier Botnia Grönsaker, K Hultholm, Närpes Grönsaker och Vasa Grönsaker.


Tilläggsinformation:
Mats Nylund, ordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tfn 050 512 2191
Kristel Nybondas, vd, Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558

Mer från SLC