Utbildning om nya PEFC-standarden 5.4, 7.4 och 12.4

Föreningen för hållbart skogsbruk rf orndas tillsammans med PEFC Finland webinarer om den nya PEFC-standarden i april. Webinarerna är öppna för alla, även om de är riktade till skogsfackmän. SLC uppmuntrar skogsägare och sakkunniga att delta i utbildningen om de nya kraven som PEFC-Finland även ordnar på svenska.

Mera information om och anmälan till webbinarierna görs på pefc.fi

Svenskspråkiga webbinarer ordnas enligt följande:

• Förändringar i PEFC-skogsstandarden-webbinarium 1 - skogs- och naturvård. Tidpunkt: 5.4 kl. 8.00-9.30
Anmäl dig här

• Förändringar i PEFC-skogsstandarden-webbinarium 2 - säkerställande av kunnandet, arbetsgivarens skyldigheter, mångbruk, ursprungsbefolkning, renskötsel. Tidpunkt: 7.4 kl. 8.00-9.30
Anmäl dig här

• Förändringar i PEFC-gruppcertifieringen-webbinarium. Tidpunkt: 12.4 kl. 8.00-9.30
Anmäl dig här

Webbinarerna spelas in och är tillgängliga efteråt på Föreningen för hållbart skogsbruks webbsida.

Under hösten 2022 ordnas också fältutbildningar gällande nya standarden på svenska. Svenskspråkig fältutbildning ordnas i Österbotten, Nyland och Åland. Fältutbildningarna är också öppna för alla men riktade till fackmän som känner till innehållet av nuvarande PEFC FI -standarder. Mera informationen ges under våren om fältutbildningarna.

Tilläggsinformation:
Viktor Harvio, SLC:s skogsombudsman, viktor.harvio@slc.fi

Mer från SLC