Utlåtande gällande statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Jord- och skogsbruksministeriet
Juha Vanhatalo
kirjaamo.mmm@gov.fi


ÄRENDE: VN/20834/2022 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM
DJURENHETER I VISSA ERSÄTTNINGAR FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH NATIONELLA STÖD
TILL JORDBRUKET OCH TRÄDGÅRDSODLINGENSLC tackar för möjligheten att ge utlåtande i ärende VN/20834/2022. Djurenhetssystemet med koefficienter är ett system som fungerar väl och är tydligt. I vårt utlåtande väljer vi att ta fasta på de orättvisor vi upplever existerar inom redan existerande förordning som nu föreslås fortsätta i framtida förordning.

I §2 Definitioner anser vi att vattenbuffeln punkt 1-6 bör klassas som stödbar nöt.

I §2 Definitioner anser vi att punkt 13 definitionen av ett lamm är mycket missgynnande för landets fårproducenter. I förslaget blir ett lamm stödbart först vid 2 månader, även som t.ex. kraven för att erhålla stöd för djurens välbefinnande startar från dagen lammen föds. SLC anser att det vore högst rimligt att lamm börjar räknas i djurenhetssystemet från den dagen lammet
registreras i nationella får- och getregister.

I bilagan: Koefficienttabell, ser SLC att fårnäringen fortsättningsvis missgynnas i liggande förslag på beräkningsgrunder. Vi anser med stöd av de verkliga produktionsinsatserna i relation till övriga djurnäringar att koefficienten för tackor bör höjas till 0,25 djurenheter och koefficienten för lamm bör höjas till 0,1 djurenheter.

Övrigt anser SLC att kalkonernas referensmängd fastställd 2007 upplevs orättvis i relation till produktionens insatser och uttag.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC