Utlåtande om avbytarlagstiftningens totalreformens första skede

Social- och hälsovårdsministeriet
kirjaamo.stm@gov.fi

VN/8515/2019

UTLÅTANDE OM AVBYTARLAGSTIFTNINGENS TOTALREFORMENS FÖRSTA SKEDE

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om de lagförslag som föreslås iförsta skedet av totalreformen av avbytarlagstiftningen och framför följande:

SLC anser att de föreslagna förändringarna i lagstiftningen är befogade och nödvändiga. SLC anser att det är klokt att även i fortsättningen använda den nuvarande förvaltningsmodellen för avbytartjänsten till jordbruket med social­ och hälsovårdsministeriet, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och kommunernas lokala enheter som verkar enligt uppdragsavtal helt i enlighet med det som ett arbetsgruppsbetänkande rekommenderade i april 2021.

SLC stöder den nya definitionen av vilka lantbruksföretagare med husdjursproduktion som ska kunna få avbytarservice. SLC stöder också att det i lagförslaget föreslås att rätten till avbytarservice inte längre ska vara bunden till definitionen bi- eller huvudsyssla. Båda förändringarna svarar mot utvecklingen i jordbruket och förbättrar jämställdheten mellan lantbruksföretagare som är näringsidkare och som bedriver husdjursproduktion i form av bolag.

Paragraf 6 i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare fastställer att en lantbruksföretagare har rätt att under ett kalenderår på ansökan få avbytarservice för 26 dagar på grund av semester. SLC anser att lantbruksföretagarnas rätt till avbytarservice på grund av semester borde höjas till 30 dagar per år och att minst fyra av dessa dagar ska kunna infalla på helg- eller söndagar. Arbetsbelastningen och bundenheten för husdjursproducenterna är mycket stor och en ökning av antalet semesterdagar skulle ha en positiv effekt på jordbrukarnas välmående.

SLC anser också att det är av yttersta vikt att regeringen anslår finansiering för att utveckla ett nytt datasystem som är absolut nödvändigt för att det andra skedet av totalreformen av avbytarlagstiftningen ska kunna verkställas. Det nuvarande programmet Lomitusnetti har nått slutet på sin livstid och en så viktig och länge planerad reform som denna får inte stanna upp nu. Det sker årligen betydande så kallade automatinbesparingar i anslagen till avbytarlagstiftningen på grund av att antalet husdjursproducenter minskar och antalet avbytta dagar därför minskar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Mats Nylund
Centralförbundsordförande

Mer från SLC