Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av §7 i statsrådets förordning om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022-2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/33535/2022

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av §7 i statsrådets förordning om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022-2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på statsrådets förordning om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022- 2023. Vi har med oro tagit del av nyheter som beskriver hungrigare barn i skolorna i och med de allmänt stigande kostnadstrycket på familjer i Finland. Stödet för utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker är enligt SLC viktigare än någonsin just nu.

SLC ser oroväckande på kostnadsökningarna som uppstått under år 2022 för såväl mjölk, frukt och grönsaksproducenter i Finland. Med denna bakgrund förstår SLC väl att budgeterat medel för frukt och grönsaker i utdelningen bör höjas, så som utkastet föreslår. Vi vill dock mycket tydligt markera är att även om producenternas kostnader har stigit markant, har inte producentpriserna stigit i samma utsträckning. Vilket betyder att vi oroas över att föreslagen höjning av utdelningsstödet för frukt och grönsaker inte når den finlädska producenten.

Gällande mjölkprodukter är det beklämmande att se utkastet som föreslår en minskning trots stigande producent och inköpspriser. SLC anser att statsrådet bör har beredskap att höja anslaget hösten 2023 om det visar sig att budgeterade medel inte räcker till.

Med dessa bekymmersamma kommentarer konstaterar SLC att förordningen i sin nuvrande form kan godkännas, förutsatt att statsrådet ställer sig i beredskap att revidera budgetmedlen om det visar sig att de tar slut.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

David Pettersson
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC