Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

(VN/27791/2

Jord- och skogbruksministeriet

kirjaamo.mmm@gov.fi

ÄRENDE: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (VN/27791/2022)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande förordningen om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare.

  • SLC utgår ifrån att beloppen som kan användas för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare används fullt ut
  • SLC vill även understryka att utbetalningen ska ske så snabbt som möjligt för att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f
Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC