Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/28463/2022

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar.

Vi konstaterar att förordningen inte för med sig några negativa förändringar för jordbrukarna i Finland och därmed omfattar SLC förordningsutkastet.

Gällande §6 ställer vi upprepande frågan till myndigheterna hur det praktiskt är tänkt att fogande av icke-erättningsberättigad areal ska kunna upptas i ett ersättningsberättigat basskifte. SLC anser att åtgärden är god och befrämjande för såväl livsmedelsproduktionen som klimat och miljö. Men vi hoppas att myndigeterna tänker implementera byråkratiskt enkla och för producenten kostnadsfria metoder för fogande av ny areal till befintligt basskifte.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC