Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/27858/2022-MMM-2

ÄRENDE: UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på utkastet till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion. Förordningen ser till stora delar ut att likna den som producenterna tidigare har vant sig med, vilket är viktigt i och men den långtida planeringen som lantbruksföretagen eftersträvar.

SLC ser ändå några förändringar i jämförelse med den för tillfället gällande förodrningen som gör den ekologiska produktionen mindre intressant för odlare som funderar på övergång till ekologisk produktion. I och med att statsrådet själv har satt höga målsättningar gällande volymer ekologiskt produktion anser SLC sig skyldig att påpeka då förslagen förordning direkt motarbetar statsrådets satta målsättning.

I §7 & §17 nämns åtgärder inom ekosystemets direktstöd som ej kan stödas vid ekologisk produktion. SLC ser det som mycket problematiskt om en ekologisk växtodlingsgård i framtiden inte skulle kunna erhålla stöd för mångfaldsåkrar och natruvårdsåkrar. Enligt våra uppgifter används dessa åtgärder idag väldigt ofta på skiften som tillkommer ekologiska gårdar och därmed läggs i omläggning. Fördelen med detta är förutom den självklara nyttan för naturen och dess biologiska mångfald även produktsäkerheten inom odlingen, då mängden omläggningsgrödor på marknaden minskar. SLC anser att även ekologiska växtodlingsgårdar i framtiden bör kunna välja åtgärderna mångfaldsåker och naturvårdsåker.

I förordnings utkastet föreslås att en ekologisk husdjursgård i framtiden enbart kan erhålla husdjursstöd för den areal som uppfylls med 0,5 djurenheter av gårdens ekologiska djur. Detta betyder att husdjursstödet tillkommer den exakta mängd djur som finns på gården under kalenderåret. Men detta betyder också att den ekonomiska nyttan för en producent att övergå till ekologisk husdjursproduktion minskar jämfört med nuvarande system där kravet är 0,3 djurenheter/hektar och stödet betals för hela gårdens areal. SLC befarar att denna förändring leder till att färre gårdar ser övergång till ekologisk produktion som ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

Övrig konstaterar SLC att stödnivårena följer samma nivå som tidigare. Förutom då det gäller stödet för åtgärderna för naturvårdsåkrar och mångfaldsåkrar som de ekologiska växtodlingsproducenterna enligt detta utkast på förordning blir av med. SLC anser detta kontraproduktvt om statsrådets målsättning är att öka den ekologiska åkerarealen i Finland.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC