Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022–2023

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

VN/12785/2021-MMM-1

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN AV MJÖLKPRODUKTER, FRUKT OCH GRÖNSAKER LÄSÅRET 2022–2023

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022–2023.

Vi vill understryka betydelsen i användningen av närproducerade säsongsbaserade produkter enligt tillgänglighet, vilket också lyfts fram i bakgrundstexterna i stadsrådets förordning.

Enligt officiell statistik har konsumentpriserna för de produkterna som berörs i mjölkprodukt, frukt och grönsaksprogrammet ökat, vilket påverkar mängden produkter som kan distribueras till målgrupperna. SLC anser därmed att anslagen borde i förstahand prioriteras till stödberättigade produkterna.

På grund av högre produktpriser som en följd av jordbrukarnas ekonomiska situation och Rysslands anfallskrig mot Ukraina anser SLC att Finland nationellt borde höja anslagen för stödberättigade produkterna, med avsikten att produkterna inte minskar i distributionsmängd. SLC anser att produktlistan är berättigad och noterar att även ekologiska produkter omfattas i programmet.

SLC konstaterar avslutningsvis att programmet är en viktig del av skolelevernas inlärning av hälsosamma kostvanor.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC