Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2022

Betydelsen av en trygg och ren finländsk matproduktion, och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. En svag lönsamhet inom primärproduktionen under flera år, de hastigt stigande priserna på energi och förnödenheter, samt det osäkra världsläget har bidragit till att det ekonomiska läget nu på många gårdar är akut.

Regeringens försörjningsberedskapspaket är välkommet, men dess ekonomiska effekter på gårdsnivå är av marginell betydelse. För att trygga inhemsk livsmedelsproduktion måste producenterna få ut ett högre marknadspris på livsmedel, så att de kraftigt stigande produktionskostnaderna kompenseras. Om vi i Finland vill trygga försörjningsberedskapen och bevara en livskraftig finländsk matproduktion måste hela livsmedelskedjan ta sitt ansvar.

Konsumenterna visade sin uppskattning för finländsk matproduktion under pandemin. Nu när risken är överhängande för att utbudet av importerade livsmedel begränsas har betydelsen av självförsörjning på lands nivå återigen blivit aktuell. För oss som varje dag arbetar med att förse finländare med mat är det viktigt att vi har konsumenternas förtroende.

För att kunna fortsätta med livsmedelsproduktion i Finland räcker det ändå inte med förtroende och politiska sympatier. Producenterna måste även få sin del av kakan för att överleva ekonomiskt. Handeln och förädlingsindustrin innehar en nyckelroll för att vi skall kunna bedriva en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i Finland. Nu är det tid att reagera, imorgon är det för sent.

Österbottens svenska producentförbund r.f.


För mera information:

Tomas Långgård, förbundsordförande, tfn 050 555 3646

Johanna Smith, verksamhetsledare, tfn 041 465 1094

Mer från SLC