Westerholm och Nylund fortsätter leda SLC – lönsamhetskris och egendomsskydd engagerade de finlandssvenska jord- och skogsbrukarna

Jordbrukets lönsamhet och kostnadskris samt markägarnas egendomsskydd väckte diskussion när SLC:s fullmäktige sammanträdde till ordinarie höstmöte i Vanda på fredagen (9.12). Alla ansträngningar för att få ut ytterligare prisförhöjningar till primärproducenterna från marknaden måste fortsätta.

SLC - 20221209 103441

Priserna på de flesta insatsmedel så som energi, gödselmedel och proteinfoder har rusat i höjden för jordbruket och de prisförhöjningarna som producenterna fått är inte tillräckliga för att täcka de stegrande kostnader. Jordbrukets kostnader har stigit med cirka en miljard euro på årsnivå. Enbart för gödsel har kostnadsökningen varit över 300 miljoner euro. Marknadsintäkterna har hittills stigit med cirka 500 miljoner euro under året. Jordbruket måste alltså få ut mera från marknaden.

– Alla ansträngningar för att få igenom ytterligare prisförhöjningar via livsmedelsindustrin och uppköpare till dagligvaruhandeln måste fortsätta med oförminskad styrka för att trygga en fortsatt inhemsk livsmedelsproduktion och en god självförsörjning på mat, sade Kristian Westerholm, SLC:s fullmäktigeordförande.

Fullmäktige diskuterade även revideringen av naturvårdslagen och andra lagstiftningsprojekt som påverkar markägarna.
– Det är olyckligt att diskussionen om en av de stora markägarfrågorna, automatskyddet i naturvårdslagen, enbart diskuteras som en politisk spelregelsfråga. Majoriteten i riksdagen stod ändå upp för en av grundbultarna i vårt samhällssystem – egendomsskyddet. De paragrafer i regeringens lagförslag som ströks i riksdagsbehandlingen skulle märkbart ha försvagat markägarnas egendomsskydd och gett statsrådet möjlighet att utan ersättning inskränka på markägarens möjligheter att använda sin egen skog, säger Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande.

Westerholm och Nylund återvaldes för 2023

SLC:s högsta beslutande organ, förbundsfullmäktige, förrättade även stadgeenliga personval under höstmötet. Kristian Westerholm från Ingå fortsätter att leda SLC:s förbundsfullmäktige under 2023. Niclas Sjöskog från Pedersöre fortsätter som första vice ordförande och Nicklas Mörn från Saltvik, Åland, som andra vice ordförande för fullmäktige.

SLC:s fullmäktige återvalde Mats Nylund från Pedersöre till centralförbundsordförande och att leda SLC:s centralstyrelse 2023. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby. Till första vice ordförande för centralstyrelsen återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman från Ingå). Thomas Lindroth från Kimitoön återvaldes till andra vice ordförande för centralstyrelsen (personlig suppleant Andreas Johansson från Pargas).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för 2023 valdes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Anders Lillandt, Kristinestad (suppleant Joakim Strand (NY), Närpes)
Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Bengt Nyman, Raseborg)
Birgitta Eriksson-Paulson, Lumparland (suppleant Johan Holmqvist, Hammarland).

Tilläggsinformation:
Kristian Westerholm, förbundsfullmäktigeordförande, SLC, tfn 041 462 2818
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734
Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213

Mer från SLC