13.10 kl. 15.30 vid KoneAgria: Greppa spannmålsmarknaden – vad händer på spannmålsmarknaden just nu?

SLC - Greppa spannmalsmarknaden SLC OSP Kone Agria webb2

SLC:s ombudsman Rikard Korkman och ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas diskuterar läget på spannmålsmarknaden och går igenom världsläget, utbud och efterfrågan, prisbildningen och övriga aktuella frågor som påverkar spannmålsmarknaden. De diskuterar även betydelsen av kontraktsodling och dialog med uppköparen om kommande spannmålsbehov.

Välkommen och ta del av diskussionen som hålls på KoneAgria-scenen (hall A) fredagen den 13 oktober kl. 15.30-16.00.

Mer från SLC