3.5 MTK och SLC för producenternas hälsningar till Ständerhuset

SLC - IMG 20190515 081258 beskuren

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC för på onsdagen de finländska jord- och skogsbrukarnas hälsningar till regeringsförhandlarna vid Ständerhuset.

Organisationernas ledning, sakkunniga och medlemmar är anträffbara mitt emot Ständerhuset utanför Finlands Bank under onsdagen den 3 maj från kl. 7.30. Även media och allmänheten inbjuds att ta del av organisationernas budskap och diskutera aktuella frågor som rör landsbygden och landsbygdsnäringarna.

Tilläggsinformation:

Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, tfn 050 355 3213
Jussi Martikainen, MTK:s direktör för kommunikation och samhällsrelationer, tfn 040 755 7829Mera information om SLC:s målsättningar för riksdagsvalet

Mera information om SLC:s målsättningar för riksdagsvalet

Mer från SLC