23.1 Solklart med solkraft? - medlemswebbinarium om solkraftparker och markägarfrågor

SLC - Solkraftswebbinarium webb 20240123 NY

Solklart med solkraft? 🌞
Diskussion om markarrende för solkraft

Välkommen på medlemswebbinarium tisdagen den 23 januari kl. 18.00-19.30 då vi i samarbete med IBV Suomi och Jordägarnas Värderingscentral benar ut frågor gällande solkraft och solkraftsparker ur markägarperspektiv.

Under webbinariet informerar IBV Suomi om solkraft och solkraftsparker och Jordägarnas Värderingscentral berättar om vilka frågor man som markägare ska ta i beaktande t.ex. gällande avtal om solkraftsparker.

Webbinariet hålls via Teams och riktar sig till jordbrukare och skogsägare som är medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna samt närstående samarbetspartners. Webbinariet är även öppet för andra intresserade i branschen. Deltagande förutsätter förhandsanmälan.

Program:

 • Välkommen
  Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande
 • Solkraftsprojekt i praktiken och vad man som markägare bör tänka på
  Erik Lönnfeldt, markanvändningschef, och Anna Eriksson, projektutvecklingschef, IBV Suomi
 • Viktiga frågor som behöver beaktas i arrendeavtalet för solkraftsparker
  Pipsa Mörn, chefsjurist och Antti Orama, värderingschef, Jordägarnas Värderingscentral
 • Frågor och diskussion
 • Avslutning


Anmälan:

Anmäl dig till webbinariet senast den 22.1 kl. 12 via Lyyti:

Anmäl dig här!

Har du frågor som solkraftparker och markägande, så skicka gärna in dem i samband med anmälan på förhand så kan föreläsarna förbereda sig.

Webbinariets deltagarlänk skickas dagen före webbinariet per e-post till dem som anmält sig.

Webbinariet kommer även att bandas och publiceras tillsammans med presentationerna efter webbinariet för deltagare och som låst medlemsmaterial på slc.fi.


Tilläggsinformation:

Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef
tfn 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC