26-27.1 Educa-mässan

SLC - Educa 2024 bild for montern

Välkommen att besöka den gemensamma montern 6n40 för Farmer Time Finland, Finlands svenska 4H, SLC och UngMartha på Educa-mässan i Mässcentrum i Helsingfors den 26-27 januari 2024. Du hittar oss i Hörnan som samlar de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning och skolsamarbete.

– SLC medverkar i Educa-mässan för att dela kunskap om varifrån den finländska maten och skogens råvaror kommer. Vi erbjuder olika slags undervisningsmaterial om matens och skogsprodukternas väg från jord till bord och vill skapa möjligheter för lärare och elever att bekanta sig med jord- och skogsbruket och landsbygden, säger Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef.

SLC erbjuder undervisningsmaterial och information om matens väg från jord till bord:
– broschyren Inhemsk mat
– affischer om matens och skogsprodukternas väg från jord och skog till bord
– material och recpet för Kocka inhemskt-konceptet för huslig ekonomi, åk 8

Bekanta dig med materialet på slc.fi/skola

Foto: Educa 2023


I år medverkar SLC även i två diskussioner på Hörnans scen

Fredag 26.1.2024 kl. 13.00-13.40
Lärande, kompetens och arbetslivsfärdigheter med fokus på landsbygdsnäringarna - steg för framtiden

Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC, och Bettina C. Lindfors från Finlands svenska 4H möts i ett samtal kring landsbygdsnäringarna, behov av kompetens och ett kontinuerligt lärande livet igenom fredagen den 26 januari kl. 13.00.

Lördag 27.1.2024 kl. 10.30-11.00
Hållbarhet och lärande - så här svarar vi
Lördagen den 27 januari kl. 10.30 medverkar SLC:s kommunikationschef Mia Wikström i en panel om hållbarhet och lärande. Panelen diskuterar kring hållbarhet i vardagen och hur tredje sektorn stärker barn och ungas praktiska färdigheter och kunskaper genom verksamhet, kommunikation och samarbete. I panelen deltar även Lindfors från Finlands svenska 4H, Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet och Elise Hindström från UngMartha.

Educa-mässan är öppen:
fre 26.1 kl. 10–19
lör 27.1 kl. 10–17

Mer från SLC