31.3 Hur möta media? – Digital medieförmiddag för SLC-medlemmar med Jens Berg

SLC - Medieformiddag webb 2

SLC bjuder in medlemmar till en digital medieförmiddag fredagen den 31 mars kl. 10-12.30. Genom det webbaserade tillfället vill SLC genom föreläsningar och diskussion ge medlemmar möjlighet att stärka medievanan. Målet är att deltagarna efter dagen ska känna sig trygga om och när medierna tar kontakt. Som utbildare fungerar journalisten och kommunikationsföretagaren Jens Berg.

Tid: Fredagen den 31 mars kl. 10-12.30

Plats: Teams
Deltagarlänk skickas dagen före evenemanget till dem som anmält sig på förhand. Tillfället bandas även och inspelningen finns efteråt tillgänglig för medlemmar.

Målgrupp: SLC-medlemmar som vill lära sig mer om att möta media

Tema: Digitalt webbinarium för att stärka medievanan för SLC-medlemmar i producentförbund och skogsvårdsföreningar. Ingen deltagaravgift.

Utbildare: Som utbildare fungerar Jens Berg, journalist och kommunikationsföretagare som har mer än 25 års erfarenhet från mediebranschen som journalist, programledare och chef.

Mål: Att deltagarna efter dagen ska känna sig trygga om och när medierna tar kontakt. Du får konkreta verktyg och tips på hur du kan agera när en journalist hör av sig. Vad ska man tänka på före, under och efter intervjun? Och vilka rättigheter har man som intervjuad? Under förmiddagen får du även tips på hur du med dina svar kan rikta dig till olika målgrupper. Du får även exempel från lantbrukssektorn på hur man kan ge lyckade svar på frågor om hållbarhet.

Program:

10.00-10.45 De här sakerna är bra att tänka på före, under och efter en intervju

10.45-11.00 Diskussion

11.00-11.10 Paus

11.10-11.55 Så här kan du nå ut till olika målgrupper med ditt budskap

11.55-12.05 Diskussion

12.05-12.25 Konkreta exempel på lyckade svar från lantbrukssektorn (hur kan man bemöta frågor om hållbarhet inom lantbruket)

12.25-12.30 Avslutande diskussion


Anmälan
: Anmäl dig senast 30.3 kl. 16.00 via lyyti.fi

Tilläggsinformation:
Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC