7-8.12 SLC:s fullmäktiges höstmöte

SLC - 20221209 105031
Fullmäktigeordförande Kristian Westerholm samt verksamhetsledare Jonas Laxåback vid fullmäktiges höstmöte 2022.

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till ordinarie höstmöte den 7-8 december på Hanaholmen, Kulturcentrum för Sverige och Finland (Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo) för att diskutera stadgeenliga ärenden och behandla aktuella frågor inom jord- och skogsbruket.

Mötet inleds torsdagen den 7 december klockan 11.00 med lunch och avslutas fredagen den 8 december ungefär klockan 14.30. Förutom stadgeenliga ärenden håller höstmötet en andra behandling av stadgeförändring. Höstmötet får även ta del av en jord- och skogsbruksbrukspolitisk översikt och behandlar det nationella stödpaketet för 2024.

På torsdagen håller Minna-Mari Kaila, överdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet, föredrag om ”Livsmedelssektorns tillväxtmöjligheter och Finlands CAP-plan” och Paula Lehtomäki, vd för Skogsindustrin rf, talar om ”Skogen och skogsindustrin i framtiden”. Under torsdagens middag hålls middagstalet av jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

På fredagen behandlas jord- och skogsbrukets biodiversitetsfrågor. Marina von Weissenberg, miljöråd vid miljöministeriet inleder med ett anförande om ”Hur kan vi fullfölja biodiversitetsmålen i Finland och globalt” varefter SLC:s ombudsman Rikard Korkman och SLC:s skogsombudsman Anders Portin ger en lägesöversikt över arbetet med SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan. Fullmäktige för även en remissbehandling om SLC:s handlingsprogram och får aktualitetsrapport från producentförbunden och skogsvårdsföreningarna. På eftermiddagen gästas fullmäktigemötet av idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist som talar under rubriken ”Aktuellt från regeringen”.


Tilläggsinformation:


Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar och intervjuförfrågningar:
SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi

Tilläggsinformation om höstmötesärenden:
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tfn 040 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi

Frågor gällande fullmäktigemedlemmars anmälan:
SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth, tfn 040 940 2619, margita.tornroth@slc.fi

Mer från SLC