Återval av SLC:s Westerholm och Nylund – Förverkliga regeringsprogrammets skrivningar för att stärka producenternas ställning

Jordbrukarna väntar på att regeringsprogrammets skrivningar om att stärka primärproducenternas ställning och förhandlingsposition ska förverkligas. Samtidigt behövs det andra marknadsåtgärder och starka livsmedelsföretag som förädlar råvaror – men handeln och livsmedelsindustrin måste även inse att den svaga lönsamheten kan riskera tillgången på råvara på kortare sikt.

SLC - 20231207 120520
Kristian Westerholm återvaldes till fullmäktigeordförande för 2024 (foto: Mia Wikström)

Det är ytterst viktigt för ett samhälle att tillgången på mat är garanterad.
– Vår självförsörjningsgrad på de flesta livsmedel har hållits på en tillfredsställande nivå. Att den gör det också i framtiden är dock ingen självklarhet. Den dåliga lönsamheten i jordbruket hotar på sikt den inhemska matproduktionen, sade fullmäktigeordförande Kristian Westerholm, när han öppnade SLC:s höstmöte på torsdagen.

En bättre lönsamhet i jordbruket kräver en bättre fungerande livsmedelskedja.
– I regeringsprogrammet finns skrivningar om hur primärproduktionens ställning och förhandlingsposition ska kunna stärkas. Nu börjar vi så småningom vänta på att dessa skrivningar skall förverkligas, sade Westerholm.

– Vi kan dock inte enbart vänta på att regeringsprogrammets skrivningar skall rätta till en dåligt fungerande livsmedelskedja. Vi bör se till att vi har egna starka företag som kan köpa upp och förädla våra produkter. Vi måste ännu bättre få livsmedelsindustrin och handeln att inse att vår dåliga lönsamhet på riktigt riskerar tillgången på inhemsk råvara på relativt kort perspektiv. Vi måste också fortsätta jobba med att upprätthålla konsumenternas förtroende för inhemsk mat, påminde Westerholm.

Mats Nylund återvaldes till centralförbundsordförande för 2024.

Westerholm och Nylund fortsätter leda SLC 2024

SLC:s förbundsfullmäktige, som är organisationens högsta beslutande organ, förrättade även stadgeenliga personval. Höstmötet återvalde Kristian Westerholm från Ingå att fortsätta leda SLC:s förbundsfullmäktige under 2024. Niclas Sjöskog från Pedersöre återvaldes till fullmäktiges första vice ordförande och Nicklas Mörn från Saltvik, Åland, återvaldes till andra vice ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige valde även centralstyrelse för SLC. Mats Nylund från Pedersöre återvaldes till centralförbundsordförande för 2024. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby. Till första vice ordförande för centralstyrelsen återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Nina Långstedt (NY) från Ingå). Thomas Lindroth från Kimitoön återvaldes till centralstyrelsens andra vice ordförande (personlig suppleant Mats Vesterlund (NY) från Pargas).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för 2024 valdes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Anders Lillandt, Kristinestad (suppleant Emma Granö-Ring (NY), Närpes)
Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Gustav Hildén (NY), Ingå)
Birgitta Eriksson-Paulson, Lumparland (suppleant Johan Holmqvist, Hammarland).

SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets och landsbygdens intresseorganisation. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte.


Tilläggsinformation:

Kristian Westerholm, förbundsfullmäktigeordförande, SLC, tfn 041 462 2818
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734
Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213

Mer från SLC